Soovite häid ja varajasi pakkumisi?

Sisestage oma andmed ja saate esimeste hulgas infot tulevaste sooduspakkumiste kohta


Hoiame andmed 100% kaitstuna

Lähiaja koolitused

 • 12.11.2019 TULUMAKS JA KÄIBEMAKS: MAKSUMUUDATUSED JA PROBLEEMID
 • 13.11.2019 Personaliarvestus ja personalitöö dokumendid
 • 14.11.2019 Hea dokumendikeel. Eesti õigekeel ja hea stiil
 • 18.11.2019 Töötervishoiu ja tööohutuse dokumendihaldus. Uus Töötervishoiu ja tööohutuse seadus alates 1.01.2019
 • 19.11.2019 - 03.12.2019 Väärtuspõhine juhtimine / TAI KUNINGRIIK. Ajaloolised linnad Ayutthaya ja Sukhothaya


Bänner
Bänner

E-post

Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes / 24 h väljaõppe ja 8 h täiendkursus
22.10.2019 - 24.10.2019

Koolituse eesmärk
Vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest!

3-päevane koolitus annab põhjaliku ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, millised on olulisemad seadusemuudatused, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid lahendada.

1-päevane täiendõpe aga annab põhjaliku ülevaate seadusemuudatustest just teid huvitaval teemal. Selleks valida üks päev 3-päevasest kursusest.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus töötervishoiu ja tööohutuse alase väljaõppe või täiendusõppe läbimise kohta.

Koolituse sihtrühm
Tööandjatele, töökeskonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja -nõukogu liikmetele.

Koolituse sisu
I päev

 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Seaduse rakendusala. Töökeskkond.  Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Töötaja ja tööandja vaheline koostöö. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi ja ettevõtte tasandil;
 2. Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks;
 3. Töötajate juhendamine ja väljaõpe ettevõttes, töökohal;
 4. Psühholoogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;

II päev

 1. Töötajate tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus ettevõttes;
 2. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Tööolme;
 3. Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;
 4. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Eestis ja EL-is. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine. Tööst põhjustatud haigestumised;

III päev

 1. Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Töövahendile esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Õnnetusoht;
 2. Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;
 3. Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Ergonoomia;
 4. Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskideohjamiseabinõud. Tegevuskava koostamine. Töökeskkonna sisekontroll.

Kursuse maht
Vastavalt, kas 24 või 8 akadeemilist tundi

NB! Kui Teil on vaja läbida Tööohutuse 8h täiendõpe, siis on võimalus osaleda soodushinnaga 99.-+km (norm.166.-+km) ükskõik millisel kolmest päevast (märkida soovide lahtrisse).

Koht
Rävala 8, Tallinn. Kell 10:00-17:00


Lektorid
Kristi Jõeorg Riskianalüüs OÜ, tunnustatud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist
Jaanika Jelistratov on olnud seotud 8 aastat ettevõttega Riskianalüüs OÜ, olles olnud nii töökeskkonnaspetsialisti, koolitaja kui ka tegevjuhi rollis.  Täna tegeleb Jaanika peamiselt töötervishoiu ja tööohutuse online lahenduse Virtuaalse Töökeskkonnaspetsialisti ehk VITS loomisega.

Hind
255.- / Soodushind 155.-
Hinnale lisandub EV käibemaks!
*Kahe ja enama registreerija korral lisasoodustus -10%!

Hinnas sisaldub
- koolitus
- õppematerjalid 
- tunnistus
- kohvipausid

REGISTREERIMINE
Lisainformatsioon
Rävala 8, Tallinn
tel 620 7676
ww.etreening.ee

Referentsid

 • "Koolituselt koju jõudnud, sain alles aru kui väga seda koolitust oli mulle vaja. Teema oli ainuõige, koht oli ainuõige ja treener – koolitaja oli minule ainuõige.

  Ma olen nüüd kui „Duracelli Jänes“: valmis - laetud, et jätkata maratoni( eluteel) ja äriteel. Samas sain teadmistesse kindluse, et olen õige tee valinud ning tean ,mida jätkamiseks ette võtta. Meeldis kõik : asine teemavalik, lõbusad ja meeldejäävad näited, õpetlikud vestlusringid ning põhiline selle kõige juures – ma olin oma valikute tegemisel VABA ja iseseisev.

  Kõik selle, mille materjaalselt kulutad , saad 200-250% täiega tagasi.

  Aitäh sulle,hea inimene,päikseliste päevade eest paradiisis!"

  Tiiu Oras (Visitex OÜ juhataja)