Soovite häid ja varajasi pakkumisi?

Sisestage oma andmed ja saate esimeste hulgas infot tulevaste sooduspakkumiste kohta


Hoiame andmed 100% kaitstuna

Lähiaja koolitusedBänner
Bänner

E-post

Muudatused tööõiguses ja tähtsamad küsimused kriisist väljumisel
16.06.2020

Koolituse eesmärk
Mis on aktuaased muudatused, mida uut on oodata ja mida uut on viimasel ajal lisandunud tööõiguses? Muudatused Töölepinguseaduses, uus Töövaidluse lahendamise seadus, keskmise töötasu ja puhkusetasu arvutamise probleemid. TäKS - milliseid probleeme võib tekkida seoses õppepuhkusega? Millal on töölepingu ülesütlemine tühine? Töölepingu muutmine, lõpetamine - milliseid ootamatuid probleeme võivad ees oodata? Saladuse hoidmise kohustus ja konkurentsipiirang - kuidas seda õigesti vormistada ja milliseid probleeme on see kaasa toonud?

Sellel põhjalikul koolitusel räägitakse lahti seaduse ja selle rakendamise valupunktid, antakse näpunäiteid töölepingu sõlmimise, muudatuste tegemise ja ülesütlemise kohta. Palju näiteid ka värskeimast töövaidluskomisjonide ja kohtupraktikast.

Koolituse sisu

1. Kas ja milliseid ja kuidas  töölepingu tingimusi muuta – võimalikud kokkulepped ja tööandja ühepoolsed otsustused:

- tööaeg ja töötasu; töögraafikute muutmine

- hädavajadus, force majeure töösuhtes

- TLS § 37 kohaldamine

2. Puhkuste kasutamine

- korraline puhkus, puhkusetasu arvutamine ja maksmine

- tasustamata puhkus

3. Hooajatöötajad

- Tähtajalised töölepingud või hoopis võlaõiguslik leping?

4. Töölepingute ülesütlemine – koondamine, kollektiivne koondamine, protseduurireeglid ja hüvitised

5. Riigi poolt tööandjatele suunatud abipakett

- kellele, mis tingimustel, kuidas

- erisused palgahüvitise taotlemisel juunikuu eest

- piirangud ja ohud tööandjatele

6. Muudatused vanemapuhkuste kasutamisel

- Vanemahüvitise arvutamine

- Töötamine vanemahüvitise saamise ajal

- Isapuhkus ja isa täiendav vanemahüvitis

 

- Kui töötaja naaseb vanemapuhkuselt tööle

Koolituse tulemusena osaleja:

-omab ülevaadet muudatustest tööseadusandluses

-teab, mis on force majeure töösuhetes

-tunneb töölepingu muutmise ja lõpetamise põhimõtteid ja tingimusi

-tunneb puhkustele saatmise tingimusi

-teab, mismoodi tuleb tegutseda koondamissituatsioonis

-teab millest koosneb riigi poolt tööandjatele suunatud abipakett

-omab ülevaadet muudatustest vanemapuhkuste kasutamisel

Koolituse tulemusena osaleja:

 • -omab ülevaadet olulisematest muudatustest tööseadusandluses
 • -tunneb erinevate lepingute sõlmimise võimalusi ja vajadust
 • -tunneb töölepingu seaduse olulisemaid mõisteid
 • -tunneb töölepingu sõlmimise ja lõpetamise põhimõtteid ja tüüptingimusi
 • -tunneb töötasu, puhkusetasu maksmise ning puhkuste ajakava koostamise põhimõtteid
 • -tunneb TÄKS´ist tulenevaid tööandja õigusi ja kohustusi

Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:

Õpiväljundite saavutamist ei hinnata.

Soovi korral  väljastatakse osalemise kohta tõend

Lektor
Thea Rohtla
Rohtla Law Office OÜ partner/jurist
Thea Rohtla on pikaajalise staažiga jurist ja alates töövaidluskomisjonide moodustamisest neist ühe juhataja. Professionaalina töövaidluste alal on ta puutunud töösuhete lõpetamise teemaga kokku nii oma töös, kui olnud ka korduvalt esinejaks antud valdkonna eksperdina.

Toimumise koht ja aeg
16. juuni 2020.a. kell 10.30-13.45 veebikeskkonnas

Hind
189.-
Hinnale lisandub EV käibemaks!

Hin
nas sisaldub

- koolitus
- õppematerjalid 
- tunnistus

REGISTREERIMINE

Lisainformatsioon

Rävala 8, Tallinn
tel 620 76 76
www.etreening.ee

Referentsid

 • "Koolituselt koju jõudnud, sain alles aru kui väga seda koolitust oli mulle vaja. Teema oli ainuõige, koht oli ainuõige ja treener – koolitaja oli minule ainuõige.

  Ma olen nüüd kui „Duracelli Jänes“: valmis - laetud, et jätkata maratoni( eluteel) ja äriteel. Samas sain teadmistesse kindluse, et olen õige tee valinud ning tean ,mida jätkamiseks ette võtta. Meeldis kõik : asine teemavalik, lõbusad ja meeldejäävad näited, õpetlikud vestlusringid ning põhiline selle kõige juures – ma olin oma valikute tegemisel VABA ja iseseisev.

  Kõik selle, mille materjaalselt kulutad , saad 200-250% täiega tagasi.

  Aitäh sulle,hea inimene,päikseliste päevade eest paradiisis!"

  Tiiu Oras (Visitex OÜ juhataja)